Personal Coaching

Coaching gaat over leren, over jezelf verder ontwikkelen. Inzicht verkrijgen in je eigen emoties, handelen en denken en leren hoe deze zelf positief te beïnvloeden. Leren hoe je jezelf corrigeert, hoe je wensen realiseert, innerlijke conflicten en problemen oplost of beweging brengt in vastgelopen situaties. Je zult ongewenste patronen doorbreken en meer kanten van jezelf ontdekken en ontwikkelen. Coaching helpt je jouw eigen oplossing te vinden voor jouw probleem.

En werkt dat ook voor jou? Het antwoord is simpel, namelijk: alleen als jij dat wilt. Jouw belevingswereld is het uitgangspunt; alle benodigde informatie voor ontwikkeling en ontplooiing zit al in je. Coaching helpt je bij het ontdekken van wat er zich binnenin jou afspeelt. Er ontstaat zicht op waar je nu staat, waar je naartoe wilt, op belemmeringen en (veelal ongekende- ) kwaliteiten en mogelijkheden. Het gaat om focus op dat wat je wilt bereiken, een deskundige die in je gelooft, blinde vlekken signaleert en op het goede spoor helpt. Op een elegante manier levert het meer welzijn en vrijheid op.

Een coachingssessie duurt  1,5 à 2 uur. In de eerste sessie vindt de uitgebreide intake plaats en wordt de coachvraag helder geformuleerd. Deze intake is zodanig vormgegeven dat hij je in principe direct in beweging zet in de gewenste richting.

Door middel van zeer precies waarnemen en gespecialiseerde gesprekstechnieken, wordt helder hoe je je huidige situatie ervaart, wat je anders zou willen in je leven en  wat maakt dat dingen niet gaan zoals jij dat wilt. De onderliggende redenen van eventuele belemmeringen en blokkades worden blootgelegd. Je krijgt toegang tot diepere lagen in jezelf, waar waardevolle informatie ligt opgeslagen. Er ontstaat zicht op je kwaliteiten en mogelijkheden en op wat werkelijk belangrijk voor je is.

Vervolgens wordt door middel van krachtige technieken (oefeningen en opdrachten) de weg vrijgemaakt om je keuzes en gedrag af te stemmen op jouw unieke idealen of doelen. Dat wat onoverkomelijk leek, wordt daarna ervaren als een logische stap voorwaarts binnen het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Ieder sessie is maatwerk. Uit de methodieken die ik tot mijn beschikking heb kies ik de meest passende, of combinaties daarvan. Een coaching-traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies.

De inhoud van de sessies blijft vertrouwelijk. Inhoudelijk rapporteer ik niet aan derden, tenzij dat in gezamenlijk overleg overeengekomen wordt.

Vrijblijvend en gratis een kennismakingsgesprek (30 min.) – in Baarn – aanvragen kan altijd!