Doorzetten is de sleutel tot succes: de eenvoudige techniek die het verschil maakt!

Stel je voor… dat je de doelen die je jezelf stelt  ook werkelijk zou realiseren. Zonder uitstel of afstel doordat de motivatie gaandeweg –zoals te vaak gebeurt – daalt. Er is veel onderzoek gedaan naar motivatie. De techniek die het meest effectief blijkt is de Fantasy-Reality Technique, in 2002 ontwikkeld door Gabrielle Oettingen. Simpeler kan het bijna niet! 

Was het niet Einstein die zei:  “Everything should be made as simple as possible, but not simpler”.

 Herken jij dat uitstel en afstel in jouw leven spelen? In de loop van de jaren heb ik in mijn werk als coach gezien dat zelfs mensen die prima weten hoe ze zichzelf doelen kunnen stellen regelmatig te weinig resultaat behalen. Zelfs als de doelen aan alle SMART-criteria voldoen. Alleen een doel helder voor ogen hebben geeft weliswaar een goed gevoel maar  – het blijkt uit alle onderzoeken – is niet voldoende.

Wat zien we over het hoofd? Wat vaak ontbreekt is een goede voorbereiding op mogelijke tegenvallers en hindernissen. Een tegenvaller is informatie voor je brein. Het brein is een meester in het genereren van negatieve duidingen als: lastig, moeilijk, kost meer moeite of tijd. Er ontstaan overtuigingen die strijdig zijn met overtuigingen van de haalbaarheid van het doel, met als gevolg innerlijke onrust en weerstand die maken dat de motivatie daalt.

Hoe blijf ik dan wel gemotiveerd? Op een specifieke manier van tevoren na te denken over realistische problemen die zich zouden kunnen voordoen blijkt de sleutel. Er worden mogelijke oplossingen gegenereerd.  Je onderbewuste wordt daarmee geïnstrueerd. Besef dat je onderbewuste de drijvende kracht is achter je gedrag. Mocht er zich onderweg iets lastigs voordoen, dan weet je onderbewuste wat je te doen staat. Er zijn oplossingen voorhanden en daarmee wordt een innerlijk conflict voorkomen. Het resultaat; meer daadkracht en doorzettingsvermogen! En daarmee meer doelen die bereikt worden (is onomstotelijk vastgesteld)!

 De Fantasy-Reality Technique begint met het kennen van je doel! 

 1. Stel je voor (fantaseer!) dat je het doel bereikt en benoem de twee belangrijkste voordelen die dat oplevert. Formuleer ieder voordeel in één woord.
 2. Reflecteer over wat het bereiken van het doel in de weg kan staan en benoem de twee grootste hindernissen (realiteit). Formuleer iedere hindernis in één woord.
 3. Reflecteer en weidt uit over hoe het eerste voordeel je leven gunstig zal beïnvloeden.
 4. Direct daarna denk je na over de eerste hindernis en zoek je – liefst meerdere – oplossingen of manieren waarop je met de hindernis om zou kunnen gaan waardoor je  je doel toch zult bereiken. 
 5. Herhaal direct het proces voor het tweede voordeel.
 6. Herhaal direct het proces voor de tweede hindernis.
Door de afwisseling worden zo verschillende ideeën aan elkaar gekoppeld, zonder dat ze elkaar in de weg staan. Er ontstaat als het ware een mooie mix, die de motivatie vergroot zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

En dan nu aan de slag ermee. Kies een doel dat je wilt bereiken. Maakt niet uit wat het is: sporten, gezond eten, rommel opruimen, grenzen stellen, afvallen, werk op tijd afhebben, adequaat omgaan met bepaalde emoties, bedrijf opstarten, nieuwe baan zoeken, op tijd zijn, je goede humeur bewaren, boek uitlezen, je aan je afspraak houden, afspraak maken etc. Wandel door de stappen heen; gun jezelf bij de stappen 3-6 voldoende tijd om uit te weiden. Je kunt het in je hoofd doen, maar beter werkt het als je het tegen iemand vertelt, of ervoor gaat zitten en het op papier zet. Je ziet dan of je helder bent bij iedere stap, je kunt jezelf niet voor de mal houden. Visualiseer het levendig (zie het als het ware voor je!)

Ook kun je desgewenst  anderen helpen hun motivatie te vergroten door ze deze vragen voor te leggen. Niet alleen werknemers, collega’s, vrienden en je partner, ook je kinderen! Je traint daarmee bovendien jezelf in deze manier van denken.

Doe het zo vaak mogelijk – bij grote en ook bij kleine doelen – dan eigen je jezelf deze manier van denken snel toe. Oefening baart kunst!

Nog een keer in het kort. Herhaling is nu eenmaal een prima middel om dingen te onthouden. In iets andere woorden ook nog, waardoor het hopelijk nog beter zal beklijven.

Ken je doel!

 • Benoem 2 voordelen
 • Benoem 2 mogelijke obstakels
 • Werk het 1e voordeel uit, waardoor het nog aantrekkelijker wordt het doel te bereiken.
 • Verzin mogelijke oplossingen voor het eerste obstakel, zodat je weet wat je te doen staat mocht het zich aandienen.
 • 2e voordeel uitwerken
 • 2e obstakel onderzoeken en er oplossingen voor verzinnen.

Een voorbeeld ter illustratie:

Doel: slagen voor een examen.

 1. De voordelen daarvan zijn ‘een diploma’ en ‘vrije tijd’.
 2. Obstakels zijn: ‘interrupties’ en ‘geen zin’ (je kent jezelf een beetje).
 3. Je stelt je uitgebreid voor wat er binnen je bereik komt als je dat diploma eenmaal hebt. Je eigenwaarde is gegroeid, nieuwe mogelijkheden komen in beeld, je toekomst is rooskleuriger en aantrekkelijker. Je voelt je super!
 4. Interrupties kun je voorkomen door in een andere ruimte te gaan zitten voor een bepaalde tijd met de deur dicht. Ook besluit je dat je afspraken kunt maken met huisgenoten dat ze je niet storen in deze periode.  Een bordje op tafel zetten met een verzoek niet gestoord te worden kan helpen. Je maakt een keuze. Bovendien besluit je hoe je op een passende manier zult reageren als je toch gestoord wordt.
 5. Eenmaal geslaagd heb je weer de beschikking over vrije tijd. Wat zou je met die ‘gewonnen’ tijd allemaal kunnen doen? Stel je levendig voor hoe je gaat genieten en wat je dat allemaal oplevert. Tijd om te dromen van je hobby’s, sport, uitjes, je sociale leven! Verheug je erop!
 6. Nu je erover nadenkt realiseer je je dat je geen zin hebt  om te beginnen met studeren omdat je de hoeveelheid stof niet goed kunt overzien. Het is een berg. Je besluit de berg in kleine stukjes te hakken en een planning te maken. Zo wordt het overzichtelijker en zelfs aantrekkelijk. Mocht het alsnog voorkomen dat je geen zin hebben om te starten, dan besluit je op dat moment de focus te verleggen naar het tevreden gevoel dat je na afloop van het studeren hebt. Daarbij kun je jezelf zelfs een kleine beloning in het vooruitzicht te stellen (kop koffie oid). Ook ga je in dat geval het beeld dat je van jezelf hebt, een watje (dat weet je nu) vervangen door dat van een doorzetter. Je past je fysieke houding daaraan aan. Schouders eronder.

Wat denk je? Natuurlijk is de kans nu veel groter dat het examen gehaald gaat worden. Je ziet meteen dat er door het toepassen van deze techniek zowel een realistisch beeld als motivatie ontstaat. Dat kan ertoe leiden dat je doelen bijstelt, of in sommige gevallen zelfs van bepaalde doelen afziet. Maar áls je er op deze manier voor gaat, is de kans groot dat je je doel realiseert. Het wordt transparanter allemaal, en dwingt je  tot het maken van overwogen keuzes.

Gebruik de Fantasy-Reality Technique regelmatig als een gedachte-experimentje, zelfs verloren momentjes lenen zich hier prima voor (auto, wachten in een rij ed). Reken maar dat het je zal helpen!

VEEL SUCCES!