Tarieven-Vergoedingen

Zowel een éénmalige sessie als een uitgebreid coaching-traject behoren tot de mogelijkheden. Om de begeleiding betaalbaar te houden, maakt De Kiem Coaching onderscheid tussen particuliere en zakelijke tarieven.

Particulieren kunnen vaak een deel van de kosten vergoed krijgen via de ziektekostenverzekering (voor details zie lager op deze pagina).

Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Het gaat in dit geval veelal om de mogelijkheden in het kader van competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie zijn ze dit veelal verplicht (wet verbetering poortwachter). Je kunt bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden informeren.

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

  • Kennismakingsgesprek (30 min.) kosteloos en vrijblijvend
  • Coachingstraject Particulier: Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Een sessie duurt 1,5 a 2 uur. Ik breng per sessie 1,5 uur in rekening à € 85 per uur.
  • Coachingstraject Zakelijk: Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Een sessie duurt 1,5 a 2 uur. De kosten bedragen € 100 per uur excl. BTW.
  • Intensieve individuele coaching: één of meerdere dagen of dagdelen coaching, eventueel op locatie.  In overleg. Voor diegene die in korte tijd zelfonderzoek wil verrichten, het eigen functioneren in een bepaalde context onder de loep wil nemen, zelfsturing en communicatieve vaardigheden wil verbeteren enz. Verdere details in overleg.

Bij verhindering graag minimaal 48 uur van tevoren telefonisch afmelden. Bij later of niet afmelden worden de kosten in rekening gebracht.

VERGOEDING DOOR ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR 2020:

De officiële beschrijving van mijn begeleiding heet voor de verzekeraar ‘Overige psychosociale therapie’ (prestatiecode 24504). Die valt door mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging VIV onder Integrale therapie. Verder ben ik lid van de koepelorganisatie RBCZ, en sta ik vermeld in de zorggids van VGZ Vergelijk en Kies. Zowel de praktijk als ik als zorgverlener beschikken over AGB codes. Alle licentienummers en codes worden vermeld in alle correspondentie, dus ook op de factuur. Hiermee voldoet mijn begeleiding aan de gestelde voorwaarden voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. 

De vergoedingen zijn te vinden via onderstaande link:

Disclaimer:

De polisvoorwaarden zijn verschillend per verzekering en veranderen regelmatig. Vergoeding van de kosten is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.  Ongeacht bovenstaande lijst kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar informeren of uw behandeling vergoed wordt, daar de ervaring leert dat ook verzekeraars die niet op de lijst vermeld staan, veelal de behandeling wel vergoeden.

Wanneer u precies wilt weten in hoeverre de consulten voor u vergoed worden, raad ik u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Gebruik daarbij onderstaande informatie:

De benaming ‘coaching’ valt niet binnen de vergoedingen-sfeer. Gebruik daarom bij het informeren naar de vergoedingen  de noemer waar het officieel onder valt: 

“Behandeling overige psychosociale therapie, prestatiecode 24504”