Overig

OVERIGE GEGEVENS

  • KvK : 32164963
  • BTW nr.: 117407562B01
  • VIV reg. nr. 1907225A
  • RBCZ lic. nr. 505063R
  • AGB-codes VEKTIS:  ·   07-87203  · 07-999646  · 90-040937

BEROEPSCODE EN ETHIEK

Saskia Romeijn-Hofte is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en hanteert de beroepscode en ethiek van de VIV.

INFORMED CONSENT

Voor behandeling/therapie zal u gevraagd worden een informed consent (toestemmingsverklaring) te ondertekenen.

UW PRIVACY

Uiteraard voldoet De Kiem Coaching aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en draagt zij zorg voor je privacy op het internet en in de praktijk. Lees hier de privacyverklaring

WKKGZ

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”  Reglement Geschillencommissie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

De Kiem coaching hanteert de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld