Skip to main content

METHODIEKEN

NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) vormt de basis van waaruit ik werk. Vanuit de ontwikkeling van de psychologie, linguïstiek, antropologie en neurowetenschap is een stroming ontstaan die een integratie van al deze wetenschappen gebruikt op een praktische manier. Kortweg gezegd, hoe is de wisselwerking tussen geest en lichaam, denkwijzen en gedrag.

NLP wordt ook omschreven als zijnde de psychologie van de persoonlijke excellentie en communicatie. Het is een communicatiemodel dat op een praktische manier duidelijk maakt dat gedrag bepaald wordt door overtuigingen, voorgeprogrammeerde stappen en onbewuste reacties. NLP biedt structuren en gereedschappen die het mogelijk maken om op een snelle manier veranderingen te bewerkstelligen die tot succesvol gedrag leiden. Tenminste, als daar de wil voor aanwezig is.

Clean Language en Symbolic Modeling: Krachtige en elegante methodiek die middels een specifieke manier van vragen stellen interne metaforische landschap van de client verkent en daarmee betekenisvolle verandering van binnenuit op gang kan brengen. Een van de zuiverste manieren om je eigen oplossing voor je eigen probleem te vinden. David Grove: “Symptoms are metaphors waiting to be born”. (Symbolic Modeling is methodiek ontwikkeld door James Lawley en Penny Tomkins op basis van de Clean Language van David Grove.)

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een relatief nieuwe effectieve therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. EMDR in combinatie met NLP-technieken blijkt in de praktijk zeer effectief te zijn. Klik hier voor uitgebreide  informatie  over EMDR.

IEMT is de afkorting van Integral Eye Movement Therapy. Het is een therapie verwant aan EMDR, die ook met oogbewegingen werkt om een trauma te behandelen. Dit geldt ook voor IEMT, maar IEMT heeft bredere toepassingsmogelijkheden.

Sociaal Panorama: Het sociaal panorama model is een sociaal psychologisch instrument, waarmee we iemands onbewuste kaart van diens relationele werkelijkheid kunnen helpen wijzigen. Jouw plek in de samenleving heb je onbewust vastgelegd. Daardoor blijf je wie je bent en waar je bent, ook al wil je het misschien anders. Intermenselijke relaties worden in het sociaal panorama model opgevat als cognitieve constructies in de mentale ruimte; we projecteren mensen op een plek, en die plek bepaalt de kwaliteit van onze relaties. Met behulp van het sociaal panorama model kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families, teams, organisaties, relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden. (Ontwikkeld door sociaal psycholoog Lucas Derks)

Geweldloze communicatie is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het moedigt ons aan ons te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeftes; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in staat om zowel in verbinding te zijn met jezelf als met de ander.

Systemisch werk: systemisch werk tracht middels het opstellen van iemands systeem van herkomst niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Beeldkracht: Een beeld zegt meer dan duizend woorden. “Met Beeldkracht breng met behulp van figuren je trauma’s, angsten, verlangens en belemmeringen voor geluk én bestaande en te ontwikkelen kwaliteiten letterlijk in beeld”, aldus Caroline Franssen, die deze verdiepende methode ontwikkelde. Zo worden problemen inzichtelijk en hanteerbaar. Dit brengt bewustwording, aanvaarding en opent de mogelijkheid om zelf de regie weer in handen te nemen.

Metaphors of Movement: Fantastische manier van werken met metaforen, ontwikkeld door Andrew Austin. Een precisie-instrument dat veel inzicht geeft in stagnatie, en bovendien een gereedschap waarmee ontdekt kan worden hoe je weer in beweging kunt komen.

Ericksoniaanse Hypnose: “All successful communication is hypnosis” (Milton H. Erickson, M.D).

Trance is een natuurlijk fenomeen dat in coaching bewust ingezet kan worden. De grotere focus en diepe ontspanning die in deze gemoedstoestand ontstaan, maken dat effectieve communicatie met zowel het bewuste als het onderbewuste versterkt wordt. Daardoor kunnen ondersteunende kwaliteiten en creativiteit op een actieve manier aangesproken en benut worden. Bijvoorbeeld om inzichten op te doen of persoonlijke oplossingen te vinden voor problemen. Je bewustzijn blijft altijd op de achtergrond aanwezig, en je kunt elk moment ervoor kiezen hier naar terug te keren.  Je blijft je eigen keuzes maken.

Mindfulness: Mindfulness is die kwaliteit in ons die weet, herkent en ziet wat op dit moment aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens in ons aanwezig is. Technieken waarmee je je aandacht traint met als doel spanning (stress) te reduceren. Je kunt het ook vertalen als wakker zijn, opmerkzaam zijn, bewust zijn, attent zijn, alert zijn, directe waarneming.

Spiral Dynamics: is niet zozeer een methodiek als wel een model dat scherp inzicht geeft in de effecten bij veranderingsprocessen. Het onderzoekt de waardesystemen van het individu in relatie tot diens omgeving, en toont hoe verschillende diepere waardesystemen op elkaar reageren, samenwerken en/of conflicteren. Bovendien geeft het inzicht in de wijze waarop verschillende waardesystemen gemanaged kunnen worden, en biedt het mogelijkheden om een transitie van het ene waardesysteem naar het andere te realiseren.

Transpersoonlijke coaching en counseling: richt zich op het zoeken naar betekenis-geving en spirituele ontplooiing, zowel op individueel als maatschappelijk vlak.