Skip to main content

Tarieven

  • Kennismakingsgesprek (30 min.) kosteloos en vrijblijvend
  • Particulieren en studenten: Een begeleidingstraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Een sessie duurt 1,5 a 2 uur en bedraagt € 142,50 (het uurtarief bedraagt € 95, per sessie breng ik 1,5 uur in rekening).
  • ZZP’ers en werknemers via de werkgever: Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Een sessie duurt 1,5 a 2 uur. De kosten bedragen € 125 per uur.
  • Intensieve individuele coaching/therapie: één of meerdere dagen of dagdelen coaching, eventueel op locatie. In overleg. Voor diegene die in korte tijd zelfonderzoek wil verrichten, het eigen functioneren in een bepaalde context onder de loep wil nemen, zelfsturing en communicatieve vaardigheden wil verbeteren enz. Verdere details in overleg.

    De kosten worden in rekening gebracht als Psychosociale therapie, er is een medische BTW-vrijstelling. 

Bij verhindering graag minimaal 48 uur van tevoren telefonisch afmelden. Bij later of niet afmelden worden de kosten in rekening gebracht.

PARTICULIER/ZAKELIJK

Particulieren kunnen vaak een deel van de kosten vergoed krijgen via de ziektekostenverzekering vanuit de aanvullende verzekering (voor details zie lager op deze pagina).

Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van Psychosociale therapie te vergoeden. Deze zijn voor werkgevers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Het gaat in dit geval om de mogelijkheden in het kader van competentie ontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie zijn werkgevers dit vaak verplicht (Wet verbetering poortwachter). Je kunt bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden informeren. 

De kosten voor Psychosociale therapie zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Wanneer je als particulier de kosten voor Psychosociale therapie zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. 


VERGOEDING DOOR ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR 2022

Gebruik bij het informeren naar de vergoedingen bij uw ziektekostenverzekeraar de noemer waar het onder valt: 

“Behandeling overige psychosociale therapie, prestatiecode 24504”

Deze valt door mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging VIV onder Integrale therapie. Verder ben ik lid van de koepelorganisatie RBCZ, en sta ik vermeld in de zorggids van VGZ Vergelijk en Kies. Zowel de praktijk als ik als zorgverlener beschikken over AGB codes. Alle licentienummers en codes worden vermeld in alle correspondentie, dus ook op de factuur. Hiermee voldoet mijn begeleiding aan de gestelde voorwaarden voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. De vergoedingen zijn te vinden via onderstaande link:

Disclaimer: De polisvoorwaarden zijn verschillend per verzekering en veranderen regelmatig. Vergoeding van de kosten is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.  Ongeacht bovenstaande lijst kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar informeren of uw behandeling vergoed wordt, daar de ervaring leert dat ook verzekeraars die niet op de lijst vermeld staan, veelal de behandeling wel vergoeden.


OVERIG

Alle licentienummers en AGB-codes worden vermeld in alle correspondentie, dus ook op de factuur.

KvK 32164963b

BTW-id NL001507525B29

Iban NL32 ABNA 0526 4505 09

RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg  – lic.nr. 505063R

VIV Vereniging Integrale Vitaliteitkunde – reg.nr. 1907225A

BEROEPSCODE EN ETHIEK Saskia Romeijn-Hofte is aangesloten bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en hanteert de beroepscode en ethiek van de VIV.

UW PRIVACY Uiteraard voldoet De Kiem Coaching aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en draagt zij zorg voor je privacy op het internet en in de praktijk.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD De Kiem coaching hanteert de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld.

WKKGZ Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. 

INFORMED CONSENT Voor behandeling/therapie zal u gevraagd worden een informed consent (toestemmingsverklaring) te ondertekenen.